Bli kontaktperson!

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man träffas ofta några gånger per månad och gör saker tillsammans som att promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande. 

Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Det är dock viktigt att du har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för ett uppdrag i din vardag.

Utredning

Innan du kan bli kontaktperson görs en utredning av dig av socialtjänsten i uppdragskommunen. Den består av intervju, referenstagning och registeruppgifter, bland annat polisens misstanke- och belastningsregister och socialregistret.

Bli kontaktfamilj!

Som kontaktfamilj har du möjlighet att berika både ett barns liv och ditt eget. Som kontaktfamilj blir du en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd.

Som kontaktfamilj är du en ”vanlig” familj som tar emot ett eller flera barn i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Barnet tar då del av din vardag och dina intressen. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig under t.ex. en sommarvecka.

Det finns inga krav på särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, men du bör ha en stabil livssituation samt tid, tålamod och intresse av att ta emot ett barn. Barnet kan ha en social problematik. Du ska ge barnet en trygg miljö. En huvudsaklig uppgift är att lyssna och finnas till.

Utredning

Innan du kan bli kontaktfamilj görs en utredning av socialtjänsten i den placerande kommunen. Denna består av intervjuer, referenstagning och registeruppgifter bl.a. annat från polisens misstanke- och belastningsregister och socialregistret.

Socialtjänsten brukar fråga om nuvarande förhållanden, hälsotillstånd, personlighet och intressen, motiv till att bli kontaktfamilj, synen på barnuppfostran och inställningen till barn. Sedan försöker de matcha dina förutsättningar och önskemål i förhållande till olika barns behov. 

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb