Anställning Ort Sista ansökningsdag
Handläggare försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd Dorotea 2023-03-26
Leg sjuksköterska till särskilt boende och hemsjukvård Dorotea 2023-03-30
Dagbarnvårdare Borgafjäll Borgafjäll 2023-03-31
Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen Dorotea 2023-03-31
Dagbarnvårdare Borgafjäll Borgafjäll 2023-03-31
Lärare årskurs 4-6 Strandenskolan Dorotea 2023-04-10
Leg sjuksköterska, semestervikarieat Dorotea 2023-04-16
Leg. Fysioterapeut semestervikariat Dorotea 2023-04-16
Undersköterska i hemsjukvård, tidsbegränsad anställning Dorotea 2023-04-16
Förskollärare Dorotea 2023-04-17
Jobba som socialadministratör under din socionomutbildning Dorotea 2023-04-17
Timvikarie grundskola Dorotea 2023-04-30
Pedagog i sydsamiska samt språkhandledare Dorotea 2023-04-30
Sommarvikarier till äldre och funktionshinderomsorg Dorotea 2023-06-30
Intresseanmälan
Intresserad av att jobba hos Dorotea kommun - gör en spontanansökan!
Bli kontaktperson eller kontaktfamilj!